atəşpərəst


atəşpərəst
f. oda sitayiş edən, atəşpərəstlik dininə inanan

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.